!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Flanörens webbplats

Brandskyddspolicy

 

Varje år inträffar en mängd bränder i svenska hem. Bränder som innebär förlust av egendom och många gånger fruktansvärda tragedier. En brand i en lägenhet eller allmänna utrymmen kan få allvarliga eller katastrofala följder även för grannar. Föreningens mål är att inga som helst skador av bränder någonsin ska inträffa i vår förening.

Föreningen ska bedriva ett kontinuerligt Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för att skydda personer och egendom från bränder. Arbetet ska följas upp löpande av styrelsen med en strävan att förbättra säkerheten.

En policy samt specifika Brandskyddsregler för föreningen har utarbetats, och kommer delges samtliga boende samt redovisas här på föreningens hemsida. Även nyinflyttade skall i framtiden få denna information.

Styrelsen har huvudansvaret, och en ledamot är Brandskyddsansvarig och hanterar brandskyddsåtgärder på styrelsens uppdrag. Vår fastighetsskötare är Brandskyddskontrollant och tillser regelbundet brandskyddet i föreningens gemensamma lokaler och kontrollerar att brandskyddsreglerna efterföljs. I respektive bostad är den enskilde medlemmen ansvarig för brandskyddet. Viktigt är att de brandvarnare som föreningen tillhandahållit för varje lägenhet funktionskontrolleras minst en gång per år.

Det av största vikt att vi alla hjälps åt och förebygger bränder genom egna åtgärder hemma samt att rapportera brister, risker och tillbud.

 

Information till boende

 

Dokument: Information till boende om brandrisker och brandskydd.

 

Policydokument (4 st)

 

Dokument: SBA_systematiskt-brandskyddsarbete-brf-Flanören

Dokument: Brandskydd - specifika-regler-rorande-brandskydd-bil1

Dokument: Brandskydd - checklista_brandskydd

Dokument: Brandskydd - checklista_årlig_revision

--------------------------------------------------------------------------------