!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Flanörens webbplats

Balkonginglasning

 

Regler för balkonginglasning och solskyddsgardiner.
Endast en leverantör av balkongglas respektive gardiner är godkänd för installation. När arbetet är utfört skall anmälan härom göras till styrelsen för besiktning och godkännande (stadgarna § 42 Tilläggsmontage).
Plisségardin under avdelaren på befintligt balkongräcke/glas tillåts inte.

Styrelsens godkända leverantör av balkonginglasning utan synliga profiler:
Balkongrutan AB
Fakturav 5
17562 Järfälla
Kontaktperson Angelito Oliva
08-52060308

Bygglovsbeslut: Dnr 2016-17228-575
Startbesked 2016-12-15
Giltighetstid 5 år om påbörjat inom 2 år.

Styrelsens godkända leverantör av solskydd/plisségardiner:
Balkongrutan AB
Fakturav 5
17562 Järfälla
Kontaktperson Angelito Oliva
08-52060308

Endast plisségardin av modellen Visor Queen tillåts.
Enda tillåtna färg: ljusgrå  (färgnummer?)
Modell: Q2
Profilfärg: RAL 9006
Plisségardin under avdelaren på befintligt balkongräcke/glas tillåts inte.