!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Flanörens webbplats

Överlåtelser/panter

Överlåtelser/panter

 

Överlåtelser

I en bostadsrättsförening av Flanörens storlek sker överlåtelser av lägenheter med jämna mellanrum. Enligt Brf Flanörens stadgar får upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift tas ut.

Överlåtelseavgift

Styrelsen har beslutat att överlåtelseavgift ska tas ut av köparen vid överlåtelse, med belopp motsvarande 2,5 % av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Avgiften är för att täcka föreningens arbete med överlåtelser.

Pantsättningsavgift

Vanligen är lägenheterna i en bostadsrättsförening belånade med lägenheten som pant. För styrelsens arbete vid pantsättning av bostadsrätt får av bostadsrättshavare uttagas pantsättningsavgift om 1 % av basbeloppet.