!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Flanörens webbplats

Föreningsstämma

Årsstämma

 

Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Här utses bland annat styrelsen ledamöter och suppleanter, godkänns årsredovisningen och beviljas ansvarsfrihet för styrelsen.

Alla medlemmar har rätten av ställa förslag till stämman i form av så kallade motioner. Motioner måste emellertid vara inlämnade enligt föreningens stadgeregler.

Alla boende i föreningen kallas till stämma enligt föreningens stadgar. I Flanören hålls stämman normalt i maj månad.

 

Extra föreningsstämma


Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan föreningsstämma ska även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisor eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade enligt paragraf 17. 

Dokument

Årsredovisning 2017 Brf Flanören.pdf 2018-05-20
Protokoll ordinarie föreningsstämma 2017.pdf 2017-06-21
Årsredovisning 2016 Brf Flanören.pdf 2017-05-29
Protokoll ordinarie föreningsstämma 2016.pdf 2016-06-01
Årsredovisning 2015 Brf Flanören.pdf 2016-06-01
Protokoll Extra Föreningsstämma Brf Flanören 2017-01-17.pdf 2017-01-24
Kallelse till extra föreningsstämma i Brf Flanören 2017-01-17.pdf 2017-01-11
Protokoll Extra Föreningsstämma Brf Flanören 2017-01-09.pdf 2017-01-24
Kallelse till extra föreningsstämma i Brf Flanören 2017-01-09.pdf 2016-12-22
Protokoll ordinarie föreningsstämma 2014.pdf 2016-01-13
Årsredovisning 2014 Brf Flanören.pdf 2015-05-12
Protokoll ordinarie föreningsstämma 2013.pdf 2015-05-22
Årsredovisning Brf Flanören 2013.pdf 2014-05-28
Protokoll ordinarie föreningsstämma 2012.pdf 2015-05-22
Årsredovisning Brf Flanören 2012.pdf 2013-08-12
Protokoll ordinarie föreningsstämma 2011.pdf 2015-05-22
Årsredovisning Brf Flanören 2011.pdf 2013-08-12