!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Flanörens webbplats

Trivselregler

För allas trivsel
                                                    

Styrelsen har beslutat om följande trivsel- och ordningsregler i Brf Flanören. Det innebär bl.a att endast elgrillar får använda spå balkonger och terasser, efter rekommendationer av brandskyddsmyndigheterna. Av brandsäkerhetsskäl får till exempel inte gasolbehållare eller bensin förvaras i lägenheterna, ej heller i fastighetens gemensamma förrådsutrymmen.

Olika typer av störningar förekommer i alla flerbostadshus. I förekommande fall hörs till exempel grannars spolningar på toaletter eller när någon spelar instrument. I sammanhanget kan det nämnas att det enligt Hyresnämnden är tillåtet att t ex spela instrument under dagtid, och lekande barn kan aldrig betraktas som störande.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trivselregler (antagna av styrelsen):

§ 1 - Det är av brandsäkerhets- och utrymningstekniska skäl, och därför att det försvårar städningen, inte tillåtet att placera barnvagnar, cyklar och andra föremål i entréerna och i trapphusen.

§ 2 - Ytterväggarna, även på balkongerna, tillhör föreningen. Det är inte tillåtet att borra i och sätta upp föremål på våra ytterväggar eftersom putsen är känslig och kan börja släppa in vatten i väggarna

§ 3 - Det är inte tillåtet att borra djupare än 5 cm i taket och i betongväggar som gränsar till andra våningar, detta beroende på förekomst av ledningsdragningar. Iakttag även stor försiktighet vid borrning i gipsskiveväggarna inom Din egen lägenhet. Vid montering i våtutrymmen är det viktigt att fuktspärren säkras med hjälp av silikon.

§ 4 - Det är inte tillåtet att utan styrelsens skriftliga medgivande borra utanför lägenheten d.v.s. i/vid balkongkonstruktionen eller i trapphuset.

§ 5 - Visa hänsyn mot Dina grannar:

• Anpassa ljudnivån efter tidpunkten på dygnet exempelvis när Du lyssnar på musik, har fest eller engagerar Dig i andra aktiviteter som kan störa. Tänk speciellt på ljudnivån efter kl. 22.00.

• Borrning i betong får ej ske vardagar 20.00 - 07.00 och lör-, sön- och helgdagar 20.00 - 10.00. 

• Tänk på att Dina aktiviteter på balkongen kan påverka grannarna. Balkongerna ligger mycket nära varandra.

• Tänk på att grillos kan störa grannarna. Det är av brandsäkerhetsskäl endast tillåtet att använda el-grillar på balkonger och terasser.

• Tänk på att vatten kan rinna ner till balkongen under när Du vattnar blommor på Din balkong.
 

§ 6 - Undvik att skräpa ner på våra vackra gårdar. Bidrag aktivt till att hålla rent och prydligt på våra gemensamma gårdar när Du vistas där. 

§ 7 - Mata inte kaniner och fåglar inom föreningens område eller i närområdet. Detta ökar förekomsten av kaniner, drar till sig råttor och ökar risken för gnagarskador på våra planteringar.

§ 8 - Följ noga de av föreningens styrelse angivna reglerna för källsortering av sopor. Grovsopor får absolut inte lämnas i soprummen utan skall genom den boendes försorg transporteras till någon av kommunens återvinningscentraler. Se informationsblad på anslagstavlan i porten samt under Grovsopor på denna webbsida. 

§ 9 - Fyrverkerier och smällare får inte avfyras inom tätbebyggda områden och således ej heller från våra gårdar eller balkonger.

§ 10 - Om Du upptäcker fel/problem inom våra gemensamma utrymmen, d.v.s. utanför den egna lägenheten, vidtag i första hand akuta åtgärder enligt eget förstånd! Kontakta om Du anser att så behövs Einar Mattsson AB, tfn. 08- 616 86 00.

§ 11 - Fel/problem inom Din egen lägenhet måste Du själv hantera och vanligen ta ekonomiskt ansvar för.

§ 12 - Uthyrning i andra hand av bostaden kräver styrelsens skriftliga godkännande.


/STYRELSEN, 2007-12-01 Om Du har synpunkter på och förslag till ändringar av ovanstående trivselregler kan Du skriva till styrelsen antingen per mail eller lägg förslaget i styrelsens postbox som finns på Bågljusvägen 3-5.