!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Flanörens webbplats

Andrahandsuthyrning


Uthyrning i andra hand

 

Uthyrning i andra hand av bostaden kräver styrelsens skriftliga samtycke. Styrelsen accepterar bara privatpersoner som hyresgäst, och inte företag eller andra juridiska personer. Begäran om samtycke skall vara skriftlig och ansökan ska innehålla:

- tid för uthyrning
- skäl för densamma
- personuppgifter på hyresgästen
- lägenhetsinnehavarens nya adress/tel nr

Uthyrning beviljas i första hand för ett år. Skall uthyrningen pågå längre än ett år får medlemmen inkomma med ny ansökan efter första året. Om uthyrningen skall pågå längre tid än två år skall hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till och beslut av Hyresnämnden, som tillhandahåller en särskild blankett för detta ändamål.

Uthyraren har även det fulla ansvaret för att hyresgästen följer föreningens stadgar och trivselregler.

Länk till blankett för uthyrning.