!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Flanörens webbplats

Felanmälan till fastigh.förvaltare

Teknisk förvaltning

 

Vid avhjälpande av fel/problem inom föreningens gemensamma utrymmen svarar föreningen för kostnaderna. Om Du gör bedömningen att det är fråga om ett akut problem som Du inte själv enkelt kan avhjälpa skall Du meddela styrelsen i första hand, därefter kontakta Einar Mattsson AB direkt om det gäller föreningens gemensamma utrymmen. 

Telefontid Einar Mattson AB:
Måndag - torsdag: 08.00-16.30,
Fredag: 08.00-14.30

Övrig tid jour (medför extrakostnad, så undvik om möjligt)
Tel: 08-586 26 330. 
Epost: felanmalan@einarmattsson.se

Fel/problem inom den egna bostaden
Kostnader för åtgärdande av fel/problem inom den egna bostaden svarar Du själv för.
Följande är viktigt att känna till: Om Du felanmäler något inom Din bostad till fastighetsskötaren och det senare visar sig inte föreligga något fel som är av mera övergripande karaktär inom fastigheten utan att det är fråga om ett fel som Du själv har ansvar för att åtgärda så får Du själv stå för utryckningskostnaden. Som exempel på den senare typen av fel kan nämnas att en jordfelsbrytare utlösts och att ljuset därför slocknar. Felet kan enkelt avhjälpas av Dig själv genom att jordfelsbrytaren som finns i elskåpet återställs. Det är angeläget att Du sätter Dig in i hur det fungerar i Din lägenhet.

Fel/problem inom fastigheten
Vår fastighet är försäkrad hos Brandkontoret. Alla skador, som inte ligger inom lägenhetsinnehavarens ansvarsområde, ska i första hand rapporteras dit. Tel nr 08-545 286 00.

Garaget
Garaget förvaltas tekniskt av vår förvaltare Einar Mattsson. Fel på garageportar hanteras dock gemensamt med Locum, och dessa fel skall rapporteras direkt till Locums kundtjänst (dygnet runt) på telefon 08-12317200. Ange byggnad 50 som plats för portarna.