!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Flanörens webbplats

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsbeskrivning

Allmänt:

Kommun:    Stockholm
Församling: Västermalms församling
Fastighetsbeteckning: Flanören 2

Organisationsnummer: 769607-4736
 Adress:    St:Göransgatan 135, 112 19 Stockholm
                Bågljusvägen 1-7, 112 19 Stockholm
Tomtareal: cirka 2 400 kvm
Servitut: Fastigheten belastas med servitut för garage till förmån för grannföreningen Gångaren 12.
Gemensamhetsanläggningar: GA 1 – Bågljusvägen, vändplan samt område vid Finsens hus.  GA 2 – garage, innergård och kringliggande område.

Taxeringsvärde:

Garage:       5 500 000 kronor 
Bostäder: 163 900 000 kronor  
Totalt:     169 400 000 kronor

Byggnader:

Hustyp: Flerbostadshus
Antal: En byggnad med sex trapphus
Våningar: Sex till sju och tre underliggande källare- och garageplan.
Färdigställt: År 2006
Lägenhetsyta totalt: 7 808 kvm
Lokalyta: 0 kvm 

Gemensamma utrymmen:    
Soprum för hushållsavfall och källsortering, Cykelrum, Barnvagnsrum, Grovtvättstuga, Styrelserum.

Byggnadsbeskrivning:

Grundläggning: Betongplatta på mark och berg
Stomme: Källare och garage med väggar och pelare av betong samt bjälklag av prefabricerade stålbalkar och betonghåldäck. Bostadsvåningar med väggar av homogen betong, stålpelare i fasad och bjälklag av homogenbetong.
Yttervägg källare: Betong, utvändig beklädnad med fuktisoleringsmatta. Mineral-ullisolering till cirka 1,5 meter under mark.
Yttervägg övrigt: Utfackningsvägg med träreglar, gips och isolering samt fasadputs. Lokalt betongvägg med utvändig isolerskiva samt fasadputs. Sockel mot gata av granit, mot gård i betong.
Väggar lägenheter: Betong, lokalt dubbel gips på dubbla stålregelstommar.

Yttertak: Uppstolpat träregeltak med råspont och underlagspapp. Bandtäckt fabrikslackerad plåt.
Fönster: Trä med aluminiumbeklädnad, dubbelt irolerglas i innerbåde och enkelglas i ytterbåge.
Entréer: Kodlås och porttelefon.
Balkonger: Prefabricerad betongplatta. Räcke i fabrikslackerat stål och glas.
Hissar: Hissar till samtliga bostadsplan samt källar- och garageplan i samtliga trapphus.
Trappor: Förtillverkade betongselement med ytskickt av cementmosaik. Räcken av stål.

Installationer:

Värmesystem: Fjärrvärme. Fabrikslackerade vita vattenradiatorer i lägenheterna. Individuella termostater. Bad- och duschrum med elektrisk konmfortvärme i golv samt elektrisk handdukstork.
Ventilation: Mekanisk frånluftsventilation. Tilluftsdon i fasad.
VA-system: Engreppsblandare i kök och handfat, termostatblandare i dusch och bad.
Elsystem: Elcentral med jordfelsbrytare och automatsäkringar.
Media: Kombinerat tele-/datanät/kabel TV i lägenheterna. IP-telefoni.

Lägenhetsbeskrivning:

Hall: Ekparkett*, målade väggar och målat tak.
Kök: Ekparkett*, målade väggar, målat tak.
Badrum: Klinkergolv, kakel och målat tak.
Vardagsrum: Ekparkett*, målade väggar och målat tak.
Övriga rum: Ekparkett*, tapet och målat tak.
* Lackerad ekparkett, 14 mm lamellbräda.

Övrigt:

Lägenhetsförråd: Finns till varje lägenhet. I källplan.
Parkering: Föreningen har tillgång till 70 platser i garaget i källarplan -1 för uthyrning till medlemmarna.
Leverantörer:

Tjänst/produkt:                   Leverantör:
Kabel-TV / data                   Telia triple play 
Fjärrvärme                          Fortum
El-nät                                 Fortum
El                                       Fortum med flera
VA                                      Stockholm Vatten
Telefoni                               Telia IP telefoni