!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Flanörens webbplats

Fastigheten Flanören 2

Allmän fakta

Brf Flanörens hus vid St:Göransgatan och Bågljusvägen har fastighetsbeteckning Flanören 2. Huset är beläget i Stockholms kommun och Västermalms församling. Den totala lägenhetsytan är 7 808 kvadratmeter, tomatarealen 2400 kvadratmeter och fastigheten stod färdig år 2006. Föreningen förvaltar en byggnad med sex trapphus, sex till sju våningar och tre källar- och garageplan. Föreningen hyr inte ut några lokaler.

Lägenheter

Föreningen består av 106 lägenheter, som fördelar sig på följande sätt:  

Lägenhetstyp:      Antal:                                                                                             
1 RoK                    12
2 RoK                    40
3 RoK                    31
4 RoK                    22
5 RoK                     1


 

TV, telefoni och IT

Fastigheten är utrustad med så kallade multimediauttag där det finns uttag för kabel-TV, bredband och telefoni. Föreningen har ett så kallat Triple-play avtal med Telia som ingår i avgiften. TV-paket medium, bredband via fiber med hela 700Mbit/s kapacitet samt IP telefoni ingår . Varje hushåll kan teckna avtal om utökat utbud av TV-kanaler med Telia. Kontakta Telia för information.

Uppvärmning

Fastighetens uppvärmning sker genom fjärrvärme. Lägenheterna är utrustade med vattenburna radiatorer.

Hushållsel

Lägenhetens elcentral är placerad antingen i lägenhetsförråd/klädkammare eller hall och är utrustad med automatsäkringar. Här finns också jordfelsbrytare som bryter strömmen om ett jordfel uppstår i någon elektrisk apparat. Samtliga uttag är kopplade till jordfelsbrytaren. Om elen inte fungerar i lägenheten, kontrollera alltid jordfelsbrytaren.

Elmätare

Elmätare till samtliga lägenheter är placerade i källarutrymme.

Sopsortering

I Flanören sorterar vi sopor enligt instruktioner i soprummen. Soprum finns i anslutning till varje trappuppgång, med ingång utifrån. Varje lägenhet är utrustad med kärl för källsortering. Fastigheten har inget grovsoprum. Grovsopor får varje hushåll själv ta ansvar för, och får under inga omständigheter placeras i soprummen. För hantering av grovsopor - se sidan Grovsopor.

Lekplatser

Lekplatser för barn finns dels på innergåren (se bild ovan) samt på lilla gården vid Bågljusvägen. Lekplatsen på lilla gården består emellertid bara av en sandlåda.

Garage

I huset finns två garage i källarplan - ett övre som disponeras av de boende i Flanören och grannföreningen Gångaren - och ett undre som disponeras av sjukhuset. Det finns vanligtvis lediga platser i garaget för boende. För mer information, kontakta Per Molander. Kontakt uppgifter finns under sidan Styrelsen.

Tvättstuga

Flanören har en grovtvättstuga i källaren i uppgång Bågljusvägen 3-5. Tvättstugan är utrustad med en stor tvättmaskin, torktumlare och torksskåp. Samtliga lägenheter är utrustade med tvättmaskin och torktumlare för hushållstvätt.

Förvaring

Först - cyklar, barnvagnar och andra skrymmande saker ska inte förvaras i trapphusen.

Förrådsutrymmen:
• Lägenhetsförråd finns i samtliga trapphus på plan 0 och i trapphuset på S:t Göransgatan 135 finns lägenhetsförråd även på plan -1 och plan -2. I trapphuset på Bågljusvägen 7 finns lägenhetsförråd även på plan -2.
• Barnvagnsrum finns på entréplanet i samtliga trapphus utom på Bågljusvågen 7 där barnvagnsrummet finns på plan 0. Barnvagnsrum finns även på plan 0 i trapphuset S:t Göransgatan 135 och Bågljusvägen 3-5.
• Cykelrum finns på plan 0 i trapphusen Bågljusvägen 1, 3-5 och 7. På S:t Göransgatan 135 finns cykelrummet på plan -1. På Bågljusvägen 7 finns dessutom på plan-1 ett utrymme om 72,9 m2 som är uppskyltat som cykelrum men som ej används.
• Rullstolsförråd finns på plan 0 i trapphusen Bågljusvägen 1, Bågljusvägen 3 , Bågljusvägen 5 och på Bågljusvägen 7. Rullstolsförråd saknas däremot på S:t Göransgatan 135.

Hiss

Samtliga uppgångar i fastigheten är utrsutade med rymliga hissar. Till exempel barnvagnar ryms med lätthet.

Källarförråd

Samtliga lägenheter har förråd i källarplan. Alla förråd är märkta med lägenhetsnummer. Tänk på att dörrar till källare och förråd ska stängas och låsas ur inbrotts- och brandhänseende. Föremål får ej placeras utanför förråden.

Styrelserum

Styrelsen diponerar ett litet rum i källarplan i uppgång Bågljusvägen 3-5.

Nycklar

Till varje lägenhet ska det finnas tre bostadsnycklar och en hushållsnyckel till almänna utrymmen, garage och källare. Extra nycklar kan beställas via Kungslås. (se separat rubrik)

Postfack

Posten levereras till postfack i fastighetens entréhallar. Facken öppnas med bostadsnyckeln. Morgontidningar distribueras till hållaren utanför varje lägenhetsdörr.

Ventilation

Fastigheten har frånluftsventilation som suger ut luft från badrum och wc via så kallade don och från kök via spiskåpan. Ersättningsluft kommer in genom ventitaltionsdonen ovanför fönstren. Dessa don bör alltid stå en aning öppna för bästa tänkbara luft i lägenheten.

Behöver du byta köksfläkt, så se till att skaffa en som motsvarar den nuvarande, så att inte frånluftsventilationen kommer i obalans.

Skötselanvisningar

Manualer och instruktioner för hur all utrustning i lägenheten fungerar finns i den boendepärm som hör till varje lägenhet. Här finns också annan information, föreningen stadgar och en del annat.

Parkering

Parkering av bil sker antingen i garaget (förhyrda platser), på gator omkring kvarteret Flanören eller på sjukhusets besöksparkering. Observera aktuell skyltning och avgifter.