!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Flanörens webbplats

Besöksparkering

Besöksparkering

Brf Flanören disponerar 4 st platser för besöksparkering tillsammans med Brf Gångaren. Dessa ligger på den inre delen av Bågljusvägen. P-tillstånd utfärdas av Brf Flanörens styrelse, och boende har rätt att kostnadsfritt kvittera ut ett numrerat tillstånd per lägenhet. Medlemmen kan sedan förse sin gäst med p-tillståndet under besöket. Blankett för ansökan finns nedan.

Vi har valt att inte ta ut någon avgift från besökarna, utan tillåter 6 timmars gratis besöksparkering med p-skiva, förutsatt att föreningens p-tillstånd ligger tillsammans med p-skivan i vindrutan. Q-park kommer att övervaka efterlevnaden, och bötfälla eventuella felparkerare.   Q-park kan göra s.k. ”ventilkontroll” på parkerade bilar, så att bara gå ut och snurra på p-skivan efter 6 timmar är inte att rekommendera. De kan även upptäcka boende som använder gästparkeringen på ett felaktigt sätt.

Besöksparkeringen gäller i mån av tillgång, och utöver detta får besökande parkera på sjukhusets besöksparkeringar mot avgift, se skyltning. På Mariebergsgatan går det också att parkera enligt anvisningar.

Styrelsen vädjar i sammanhanget till de boende att respektera reglerna för parkering i Flanörens garage. Det förekommer nämligen att medlemmar i vår förening släpper in tillfälliga besökare och låter dem parkera på vad de tror är lediga platser i garaget. Det är under inga omständigheter tillåtet. Det har också förekommit att handikapparkering utnyttjats som tillfällig parkeringsplats. Inte heller detta är tillåtet.

Slutligen så är parkering förbjuden på innergården. I- och urlastning kan ske men bör av trivselskäl i möjligaste mån undvikas.

Länk för beställning av P-tillstånd.