!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Flanörens webbplats

Avfallshantering

Avfallshantering


Inom Brf Flanören finns fyra soprum av olika storlek. Samtliga soprum ligger i entréplanet. Trapphusen Bågljusvägen 3 och 5 har ett gemensamt soprum, övriga trapphus har var sitt soprum.

Följ noga de av föreningens styrelse angivna reglerna för källsortering av sopor. Se pärmen Min bostad, Flik 8 Sophantering och källsortering!. Några av soprummen saknar kärl för vissa typer av sopfraktioner. Därför kan det vara nödvändigt att gå till ett angränsande soprum med vissa typer av sopor. Detsamma gäller om något av sopkärlen är fullt. Var särskilt noga med att vika ihop och packa kartonger, well-papp och dylikt så att sopkärlen utnyttjas fullt ut.

Sopkärlens lock har olika färger – en färgkod. Följande gäller: Hushållssopor – grönt; Tidningar – blått (Sopkärlet är i förtydligande syfte märkt Tidningar); Pappersförpackningar – blått; Hårdplast – orange; Metallförpackningar – svart; Ofärgat glas – vitt; Färgat glas – grönt. Sopkärlen för glas har också fraktionsspecifik förtydligande märkning.

Grovsopor får absolut inte lämnas i soprummen utan skall genom den boendes försorg transporteras till någon av kommunens återvinningsstationer. Sveriges modernaste återvinningscentral finns i Bromma på Linta Gårdsväg 16 vid södra änden av Bromma flygplats, infart från Kvarnbacksvägen. Även återvinningscentralen i Östberga vid Årstafältet kan användas.Här är adresser och öppettider :

Återvinningscentralen Bromma 
(Endast privatpersoner)
Linta Gårds väg 16, Bromma.      
Öppet måndag till torsdag klockan 10 - 20  
Fredag till söndag klockan 9-17                                           

Återvinningscentralen Östberga
(Endast privatpersoner)
Adressen är korsningen Huddingevägen-Sockenvägen.
Öppet måndagar till torsdagar klockan 10 – 20.
Fredagar klockan 10 – 16.
Lördag och söndag klockan 9 – 16.