!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Flanörens webbplats

Närområdet

Om vår omgivning....

 

Bostadsrättsföreningens närmaste grannar är S:t Görans sjukhus inklusive Finseninstitutet och S:t Görans kyrka. Några hundra meter bort finns Fridhemsplan.

S:t Görans sjukhus

Sjukhuset har en lång historia. Det första sjukhuset med namnet S:t Göran var beläget invid platsen för Jakobs kyrka. Det var färdigställt omkring år 1420. S:t Görans sjukhus var ända fram till ett stycke in på 1900-talet mest känt som ett sjukhus för patienter med könssjukdomar. År 1816 inrättades ett för Stockholms stad och län gemensamt kurhus/sjukhus med 100 sängar på den på Kungsholmen belägna kronobränneriegendomen, som av statsverket upplåtits för ändamålet. Småningom flyttades verksamheten till Stadshagen. Det nya sjukhuset togs i bruk 1886 och hade ca 280 vårdplatser. Från början var även det nya sjukhusets verksamhet inriktad på behandling av patienter med könssjukdomar. År 1902 öppnades i en nyuppförd paviljong en särskild avdelning för vård av patienter med lungtuberkulos i ett mera framskridet stadium.Under 1900-talet har verksamheten kraftigt förändrats och sjukhuset har förlorat sin karaktär av specialsjukhus. Här uppfördes bl.a. ett välrenommerat numera nedlagt barnsjukhus som togs i bruk år 1970 och stängdes omkring millenniumskiftet då verksamheten överfördes till Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Sjukhuset. Barnsjukhusets fastigheter byggdes om till kontorslokaler och används numera av Elektrolux. De stora sjukhusbyggnaderna, som är våra närmaste grannar, uppfördes i mitten på 1980-talet och i början på 1990-talet. Numera är sjukhuset ett blandat sjukhus av länsdelskaraktär.

Finseninstitutet

Inom vårt område och på S:t Görans sjukhusområde finns en byggnad benämnd Finseninstitutet och här finns en intressant bakgrund. Niels Ryberg Finsen var en dansk läkare som återinförde och gav den vetenskapliga förklaringen till metoden att behandla smittkoppor med rött ljus och hudtuberkulos med ultraviolett ljus. För dessa insatser erhöll Finsen år 1903 Nobelpriset i medicin. Han skänkte huvuddelen av prispengarna till sitt ”Lysinstitut” i Köpenhamn. Ljuset, som alstrades i en elektrisk ljusbåge, benämndes bågljus – därav namnet Bågljusvägen. Numera används andra metoder för att behandla ovan nämnda sjukdomar.

S:t Görans kyrka

S.t Görans kyrka har fått sitt namn efter sjukhuset. S:t Görans församling är relativt ung och blev självständig genom en delning av Kungsholms församling år 1925. Den ursprungliga kyrkan invigdes år 1910. Kyrkan, så när som på tornet, revs på 1950-talet och byggdes om på sin gamla plats. Den återinvigdes år 1958. Under kyrkan finns ett kolumbarium, en gravplats, i två plan. Här finns plats för ca 10 000 askurnor.Den som vill veta mer kan besöka den vackra kyrkan och där inköpa broschyren S:t Görans kyrka varifrån denna information är hämtad.

Fridhemsplan

En knutpunkt för bussar och en tunnelbanestation där två av Stockholms tunnelbanelinjer möts - det är väl den enkla beskrivningen av Fridhemsplan på Kungsholmen i Stockholm, några hundra meter från Flanören. Men Fridhemsplan är egentligen ingen plan, utan en bredare del av gatan Drottningsholmsvägen, och det är lika mycket ett shoppingområde som en knutpunkt för kommunikationer.

Rollen som knutpunkt har för övrigt många år på nacken. Fram till år 1935 var det till Fridhemsplan bussarna från mälaröarna (Drottningholm, Lovön, Ekerö och så vidare) kom vid ankomts till Stockholm.

Det var för övrigt vid Fridhemsplan Kungsholmens sista biograf fanns - Draken hette den.